Việc giảm chỉ số này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến UNI, CAKE, SUSHI, AAVE?

390 lượt xem
Viec giam chi so nay se anh huong nhu the nao den UNI CAKE SUSHI AAVE

Những người theo chủ nghĩa tối đa hóa bitcoin hiện đang thu được lợi nhuận từ việc vốn hóa thị trường altcoin giảm . Một nhóm khác trong đó là các nhà giao dịch dự án DeFi và các HODLer. Cuối tuần này, vốn hóa thị trường altcoin giảm thêm. Trong 7 ngày qua, vốn hóa thị trường altcoin đã giảm cùng với sự sụt giảm của giá altcoin. BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT và CRV đã giảm và điều này đã làm tăng tích lũy, dòng vốn đầu tư.

Các dự án có vốn hóa thị trường thấp đã mang lại lợi nhuận cao trong 7 ngày qua. Có một số yếu tố hỗ trợ cho câu chuyện này. Khối lượng giao dịch ngày càng tăng của các dự án DeFi đã tăng tương ứng với vốn hóa thị trường altcoin . Nhu cầu giữa các sàn giao dịch đã tăng lên và có sự gia tăng về số lượng các địa chỉ ví và TVL duy nhất. Điều này có thể thay đổi câu chuyện về DeFi thành tăng giá.

Các dự án có vốn hóa thị trường cao có thể dẫn đến sự gia tăng nhu cầu và dòng vốn đầu tư tương ứng với sự quan tâm của người dùng. Các dự án vốn hóa thị trường thấp tiếp tục đối mặt với sự điều chỉnh khi các nhà giao dịch thoát ra. Sự sụt giảm vốn hóa thị trường altcoin có ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng DeFi.

Vốn hóa thị trường altcoin giảm dần đã có tác động trực tiếp đến dòng vốn đầu tư, số lượng nhà giao dịch và nhu cầu trên các sàn giao dịch. Điều này là khả quan đối với các dự án DeFi vì số lượng người dùng ngày càng tăng và các chỉ số liên quan đến số lượng giao dịch, ví và người dùng cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng, đầu tư, dòng vốn đầu tư tổ chức và sự tăng trưởng về vốn hóa thị trường DeFi.

Với sự gia tăng số lượng các dự án DeFi, có sự quan tâm tăng vọt từ các tổ chức. Với sự kiện hợp đồng thông minh lớn nhất trong năm sắp diễn ra, có khả năng các dự án DeFi như UNI, CAKE, SUSHI, AAVE chưa tăng trong 2 tuần qua sẽ tăng theo nhu cầu và mức độ phổ biến ngày càng tăng, phương tiện truyền thông xã hội đề cập.

Khi biểu đồ giá trung bình của các dự án này được quan sát và chúng được xếp hạng phù hợp với xếp hạng về mức tăng trưởng về Người dùng đang hoạt động, có mối tương quan chặt chẽ giữa người dùng và vốn hóa thị trường. AAVE, UNI, SUSHI đã xếp hạng cao nhất. Mặc dù xếp hạng không có mối tương quan trực tiếp với khối lượng xã hội và giá cả, nhưng nó đã tăng lên sau khi giá trị vốn hóa thị trường altcoin giảm. Điều này tạo ra một trường hợp tăng giá cho DeFi trong hai tuần tới.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN