Doanh thu Bitcoin hang quy cua Cash App tang gap ba lan

Doanh thu Bitcoin hàng quý của Cash App tăng gấp ba lần

Jack Dorsey’s Square đã kiếm được lợi nhuận gộp cao hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái, với 546 triệu đô la đến từ các dịch vụ Bitcoin của…

Xem thêm »
Square co doanh thu khong lo 272 ti tu bitcoin

Square có doanh thu khổng lồ 2,72 tỉ $ từ bitcoin

Square quản lý để ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hàng năm đáng kể bất chấp sự điều chỉnh lớn của thị trường Cash App, dịch vụ thanh toán…

Xem thêm »