Bitmain thoai von khoi AntPool

Bitmain thoái vốn khỏi AntPool

Động thái của Bitmain diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàn áp khai thác tiền điện tử của Trung Quốc và tỷ lệ băm thu hẹp của AntPool. Bitmain có…

Xem thêm »