Du an Ethereum lop 2 Hang dau ZKSwap ZKS tich hop Token REI

Dự án Ethereum lớp 2 Hàng đầu ZKSwap (ZKS) tích hợp Token REI

Hai dự án đầy hứa hẹn lấy DeFi làm trung tâm, ZKSwap (ZKS) và Zerogoki (REI), đã bước vào quan hệ đối tác lâu dài ZKSwap (ZKS) là một sàn…

Xem thêm »