Theta Network THETA hop tac voi ONE Championship de ra mat NFT Marketplace

Theta Network (THETA) hợp tác với ONE Championship để ra mắt NFT Marketplace

Chủ sở hữu NFT được xếp hạng cao nhất sẽ được sở hữu một phần lịch sử của MỘT và nhận được quyền truy cập độc quyền vào các lợi…

Xem thêm »