Gia Stacks STX tang 195 sau khi tiet lo ke hoach dua DeFi vao Bitcoin

Giá Stacks (STX) tăng 195% sau khi tiết lộ kế hoạch đưa DeFi vào Bitcoin

Giá STX tăng 195% sau khi hợp đồng thông minh ra đời cho phép ra mắt DeFi và NFT trên mạng Bitcoin. Ethereum ( ETH ) hiện đang dẫn đầu về khả…

Xem thêm »