Elon Musk thay doi tieu su Twitter cua minh thanh Bitcoin

Elon Musk thay đổi tiểu sử Twitter của mình thành Bitcoin

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã thay đổi tiểu sử Twitter của mình để chỉ đề cập đến Bitcoin. Động thái này cũng tương tự như CEO Jack…

Xem thêm »