Tendermint Core – Xây dựng mạng lưới blockchain

229 lượt xem
Tendermint Core Xay dung mang luoi blockchain

Tess Rinearson là Phó Giám đốc Kỹ thuật tại Interchain, nơi cô lãnh đạo nhóm chịu trách nhiệm về Tendermint Core, công cụ BFT hàng đầu để xây dựng các blockchain.

Interchain chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng nền tảng cho hệ sinh thái blockchain. Công việc của họ giúp đảm bảo giá trị hàng tỷ đô la trên nhiều dự án blockchain lớn, bao gồm cả Cosmos.

 Nhóm đang đi tiên phong trong các giao thức mới cho khả năng tương tác trên toàn bộ hệ sinh thái blockchain. Tầm nhìn là tạo ra một hệ sinh thái kết nối mới, một mạng lưới blockchain mới: The Interchain.

 Vào năm 2017, Tess đã xuất bản một hướng dẫn giải thích Bitcoin phổ biến bằng cách sử dụng biểu tượng cảm xúc.

 

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN