Tài chính phi tập trung sẽ thay đổi hiểu biết của bạn về hệ thống tài chính

292 lượt xem
Tai chinh phi tap trung se thay doi hieu biet cua ban ve he thong tai chinh

Tài chính phi tập trung (DeFi) có thể sẽ có tác động đáng kể đến cách các ngân hàng hoạt động trong tương lai – và thậm chí có khả năng thay đổi cấu trúc của toàn bộ hệ thống tài chính ở cấp độ kinh tế vĩ mô. Trước khi thảo luận và chứng minh giả thuyết này, trước tiên chúng tôi muốn giới thiệu khái niệm cốt lõi của DeFi.

Tài chính phi tập trung hay ngắn gọn là “DeFi”, là một thuật ngữ bao hàm tầm nhìn về một hệ thống tài chính hoạt động mà không có bất kỳ trung gian nào, chẳng hạn như ngân hàng, bảo hiểm hoặc tổ chức thanh toán bù trừ và được vận hành chỉ bằng sức mạnh của hợp đồng thông minh. Các ứng dụng DeFi cố gắng đáp ứng các dịch vụ của tài chính truyền thống (còn được đặt tên là Tài chính tập trung, hoặc chỉ CeFi) – nhưng theo cách hoàn toàn không được phép, toàn cầu và minh bạch. 

Các ứng dụng DeFi có thể đứng trước bờ vực thách thức các tác nhân tài chính truyền thống trên nhiều mặt 

Tầm nhìn về một hệ thống tài chính mới đồng hành với không gian blockchain kể từ khi thành lập. Tuy nhiên, trong khi nó là một giấc mơ đầy khát vọng đối với cộng đồng blockchain trong quá khứ, tầm nhìn về một hệ thống tài chính mới đã tiến gần hơn một số bước. 

Kể từ năm 2020, DeFi đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc và hàng tỷ USD đã được đưa vào hệ sinh thái. Sự tăng trưởng chủ yếu được dẫn dắt bởi các ứng dụng (còn được gọi là giao thức) được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum. Sau đây, chúng tôi giới thiệu tổng quan về các tác nhân trong hệ sinh thái DeFi từ quan điểm kinh tế, giới thiệu các giai đoạn trưởng thành của DeFi và giải thích tiềm năng của DeFi để vượt trội hơn hệ thống tài chính truyền thống trong những năm tới.

Ngân hàng thương mại

Mô hình kinh doanh chính của ngân hàng thương mại là nhận tiền gửi và cho khách hàng vay. Vay và cho vay là nền tảng cơ bản của một hệ thống tài chính hiệu quả vì những người nắm giữ quỹ có động lực để cung cấp tính thanh khoản cho thị trường và đổi lại kiếm được lợi nhuận từ những tài sản không sinh lời của họ.

Các giao thức DeFi lần đầu tiên cho phép vay hoặc cho vay tiền trên quy mô lớn giữa những người tham gia không xác định và không có bất kỳ trung gian nào. Các ứng dụng này đưa người cho vay và người đi vay lại với nhau và đặt lãi suất tự động phù hợp với cung và cầu. Hơn nữa, những giao thức đó thực sự bao gồm, vì bất kỳ ai cũng có thể tương tác với chúng bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ vị trí nào và với bất kỳ số tiền nào. 

Trên thực tế, sự cường điệu gần đây xung quanh các ứng dụng DeFi chủ yếu là do sự tiến bộ của các giao thức vay và cho vay, chẳng hạn như Compound . Trái ngược với tài chính truyền thống, các khoản vay trong DeFi thường được bảo đảm bằng thế chấp quá mức. Tuy nhiên, các công ty như Aave hiện đang làm việc để cho phép các khoản vay phi tập trung tương tự như tài chính truyền thống.

Ngân hàng đầu tư và tổ chức phát hành công cụ tài chính

Mô hình kinh doanh của các ngân hàng đầu tư thường liên quan đến việc tư vấn các giao dịch tài chính. Ngoài ra, việc tạo ra hoặc kinh doanh các sản phẩm tài chính phức tạp và quản lý tài sản thuộc lĩnh vực của các ngân hàng đầu tư. Các giao thức DeFi đã cung cấp các sản phẩm tương tự. 

Ví dụ, Synthetix là một giao thức phát hành phái sinh, cho phép tạo và giao dịch phi tập trung các phái sinh trên các tài sản như cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa. Ngoài ra, quản lý tài sản phi tập trung cho tiền điện tử đang phát triển. Ví dụ, Yearn Finance là một giao thức tự trị, tìm kiếm lợi nhuận tốt nhất trong không gian DeFi và đầu tư tự động cho người dùng của nó.

Sở giao dịch

Chức năng của sàn giao dịch là tổ chức việc mua bán các tài sản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc ngoại tệ, giữa hai hoặc nhiều người tham gia thị trường. Ngay cả việc trao đổi tiền điện tử với tiền fiat (ví dụ như Đô la Mỹ) có thể được quy cho CeFi, vì người nắm giữ tiền điện tử thường xuyên cần sử dụng các sàn giao dịch như Coinbase hoặc Binance (là các tổ chức tập trung) để hoán đổi một đơn vị tiền điện tử với một đơn vị khác. 

Giờ đây, với sự xuất hiện của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), người nắm giữ tiền điện tử không còn cần phải rời khỏi không gian tiền điện tử để trao đổi mã thông báo của họ. Một ví dụ nổi bật về DEX là Uniswap . DEX bao gồm các hợp đồng thông minh giữ dự trữ thanh khoản và hoạt động theo cơ chế định giá xác định. Các giao thức thanh khoản tự động như vậy đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của một hệ sinh thái phi tập trung độc lập mà không có bất kỳ trung gian CeFi nào.

Bảo hiểm

Một chức năng quan trọng của bảo hiểm là giải quyết rủi ro và mang lại sự an toàn cho những người tham gia thị trường. Một ví dụ về bảo hiểm phi tập trung là Nexus Mutual , cung cấp bảo hiểm bao gồm các lỗi trong hợp đồng thông minh. Vì mọi thứ đều dựa trên các hợp đồng thông minh trong DeFi, nên các lỗ hổng trong mã của hợp đồng thông minh là một rủi ro cơ bản đối với người dùng DeFi. Bảo hiểm phi tập trung vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nhưng có thể mong đợi rằng một số tiền lớn hơn và các mô hình bảo hiểm phức tạp hơn có tiềm năng xuất hiện trong không gian DeFi trong tương lai.

Ngân hàng trung ương

Cái gọi là stablecoin dựa trên các giao thức blockchain có nguyên tắc ổn định giá vốn đã được mã hóa và do đó, hoàn thành chức năng của một loại tiền tệ dự trữ. Sự ra đời của stablecoin đặt nền móng cho hệ thống tài chính phi tập trung đang hoạt động, vì chúng cho phép những người tham gia tương tác với nhau mà không có rủi ro cơ bản về biến động giá. Có ba lựa chọn để làm thế nào một loại tiền điện tử có thể đạt được sự ổn định về giá cả. 

Đầu tiên, stablecoin có thể đạt được mức độ ổn định giá cao bằng cách gắn một loại tiền tệ vào các tài sản khác. Ví dụ: đối với mỗi đơn vị USD Coin đã phát hành, một Đô la Mỹ thực được giữ trong dự trữ. 

Từ góc độ tài chính phi tập trung, một cách tiếp cận thú vị khác là phát hành stablecoin bằng cách sử dụng các loại tiền điện tử khác làm tài sản thế chấp. Một giao thức trung tâm cho hệ sinh thái Defi là Maker DAO , phát hành DAI tiền điện tử được hỗ trợ bởi các loại tiền điện tử khác và đảm bảo với thuật toán của mình rằng giá trị của 1 DAI dao động quanh giá trị của 1 Đô la Mỹ. 

Thứ ba, có nhiều cách tiếp cận thử nghiệm hơn nhằm đạt được sự ổn định giá cả mà không cần sử dụng tài sản thế chấp. Ví dụ: giao thức Ampleforth tự động điều chỉnh việc cung cấp mã thông báo phù hợp với nhu cầu. 

Tài chính dựa trên tiền điện tử đã đạt đến giai đoạn trưởng thành tiếp theo, vì nó bao gồm tất cả các chức năng cơ bản của hệ thống tài chính 

Chúng tôi cho rằng DeFi đã đạt đến một bước trung gian quan trọng để trở thành một giải pháp thay thế cho các giải pháp tài chính truyền thống. Trong khi các giải pháp tài chính dựa trên tiền điện tử chỉ có khả năng thực hiện chuyển giao giá trị hiệu quả trong quá khứ, thì giờ đây, giá trị thời gian của tiền được phản ánh trong tài chính tiền điện tử. 

Ba giai đoạn trưởng thành của hệ thống tài chính phi tập trung

Giai đoạn 1: Chuyển giao giá trị hiệu quả 

Cho đến nay, các sàn giao dịch tập trung và các nhà cung cấp ví là mô hình kinh doanh blockchain thành công duy nhất trên quy mô lớn. Lý do thành công của các sàn giao dịch tập trung là chúng là điểm vào chính của không gian tiền điện tử (xem Hình 1). Người dùng thông thường cần hoán đổi tiền fiat (ví dụ như Đô la Mỹ) với tiền điện tử trước khi có thể tương tác với các dịch vụ trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Hơn nữa, các ứng dụng ví được thiết lập cho phép người dùng lưu trữ và chuyển tiền điện tử của họ một cách an toàn.

Dựa trên hai ứng dụng đó, sàn giao dịch và ví, lần đầu tiên có thể tiến hành chuyển giao giá trị hiệu quả giữa các bên không xác định mà không cần đến các tác nhân tài chính truyền thống. Điều này cho phép không gian tiền điện tử thực hiện các chức năng hạn chế của hệ thống tài chính, cụ thể là đầu cơ vào tài sản (tiền điện tử) và tạo thuận lợi cho các khoản thanh toán. Do đó, sự gián đoạn của các công ty tài chính đã xảy ra – nhưng chỉ, nếu những người tiết kiệm tài chính truyền thống muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ sang tài sản tiền điện tử hoặc cần một hệ thống thanh toán không ma sát. Chúng tôi đề xuất đây là giai đoạn trưởng thành đầu tiên của hệ thống tài chính phi tập trung.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN