TA: Ethereum Bulls in Control, Tại sao ETH có thể tăng trên 3.500 đô la

233 lượt xem
TA Ethereum Bulls in Control Tai sao ETH co the tang tren 3.500 do la

Ethereum đã đạt được sức mạnh trên 3.200 đô la và 3.350 đô la so với Đô la Mỹ. Giá ETH có thể bắt đầu một đợt phục hồi mới nếu nó vượt qua $ 3,450 và $ 3,500.

Ethereum bắt đầu tăng ổn định sau khi nó vượt qua mức 3.200 đô la.

Giá hiện đang giao dịch trên $ 3,300 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với mức hỗ trợ gần $ 3,400 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).

Cặp tiền có thể vẫn được hỗ trợ ở gần mức $ 3,300 và $ 3,250.

Giá Ethereum bị mắc kẹt dưới ngưỡng kháng cự

Ethereum đã hình thành cơ sở trên mức 3.000 đô la và bắt đầu tăng mới. ETH đã phá vỡ mức kháng cự $ 3,150 và $ 3,200 để chuyển sang vùng tích cực.

Cũng có mức đóng cửa trên mức $ 3,300 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Giá giao dịch cao tới $ 3,489 và gần đây đã điều chỉnh thấp hơn, tương tự như bitcoin . Ether đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ $ 3.400. Đã có sự phá vỡ dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp $ 2,970 đến mức cao $ 3,489.

Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần $ 3,400 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD. Nó hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ $ 3,320.

Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $ 3,400. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $ 3,420. Việc bứt phá trên mức $ 3,420 có thể bắt đầu tăng ổn định. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần vùng $ 3,500, trên đó giá có thể tăng cao hơn.

Giảm giới hạn trong ETH?

Nếu ethereum không thể tiếp tục cao hơn mức kháng cự $ 3,420 và $ 3,500, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 3,300.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $ 3.250 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ . Nếu ether không duy trì được trên $ 3.250, nó có thể kiểm tra $ 3.230. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp $ 2,970 đến mức cao $ 3,489.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ – MACD cho ETH / USD hiện đang mất tốc độ trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ – RSI cho ETH / USD nằm ngay dưới mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $ 3,250

Mức kháng cự chính – $ 3,420

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN