So sánh Bitcoin (BTC) ngày 19 tháng 5 Điều chỉnh so với năm 2017

1229 lượt xem
So sanh Bitcoin BTC ngay 19 thang 5 dieu chinh so voi nam 2017

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm đáng kể kể từ khi đạt mức giá cao nhất mọi thời đại vào ngày 14 tháng 4.

Đây là lần điều chỉnh lớn thứ hai kể từ khi phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại trước đó. Trong năm 2017, đã có bốn lần điều chỉnh sau sự đột phá cao nhất mọi thời đại.

Điều chỉnh BTC năm 2017

Chúng tôi sẽ chỉ đo lường mức điều chỉnh lớn hơn 20%, xảy ra sau khi mức cao nhất mọi thời đại trước đó là $ 1177 bị phá vỡ (đường ngang màu trắng) Mức cao nhất mọi thời đại đã bị phá vỡ vào ngày 27 tháng 2 năm 2017.

  • Lần điều chỉnh đầu tiên bắt đầu vào ngày 10 tháng 3. Nó kéo dài trong 15 ngày và giá đã giảm 32,57%. 
  • Lần điều chỉnh thứ hai bắt đầu vào ngày 12 tháng 6. Nó kéo dài trong 34 ngày và giá giảm 39,20%.
  • Lần điều chỉnh thứ ba bắt đầu vào ngày 2 tháng 9. Nó kéo dài trong 13 ngày và giá giảm 39,54%

Lần điều chỉnh BTC thứ tư và cuối cùng là một vụ tai nạn chớp nhoáng. Nó chỉ kéo dài trong bốn ngày, tuy nhiên giá đã giảm 30%. Sau đó, nó tiếp tục tăng cho đến khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 19.764 đô la vào ngày 17 tháng 12 năm 2017.

Nhìn chung, các đợt điều chỉnh kéo dài từ 13-34 ngày (không bao gồm sự cố đèn flash) và có cường độ trong khoảng 32,57-39,54%.

Từ mức thấp nhất năm 2015, toàn bộ xu hướng tăng kéo dài trong 1067 ngày. Tỷ lệ sau mức cao nhất mọi thời đại đo được là 294 ngày.

Chuyển động hiện tại

Cho đến nay, chỉ có hai lần điều chỉnh kể từ khi phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại trước đó (đường màu trắng nằm ngang). 

Lần đầu tiên bắt đầu vào ngày 8 tháng 1. Nó tiếp tục trong 14 ngày, trong đó BTC mất 31,30% giá trị. 

Lần thứ hai bắt đầu vào ngày 14 tháng 4. Nếu ngày hôm qua là mức thấp nhất, thì nó tiếp tục trong 35 ngày, đo được 54,31%. Do đó, nó là lần chỉnh sửa sắc nét nhất cho đến nay. 

Sự điều chỉnh trong chu kỳ tăng giá hiện tại đã kéo dài từ 14 đến 35 ngày, đo lường trong khoảng 31,30-54,31%. 

Điều thú vị là các đợt điều chỉnh trong năm 2017 kéo dài từ 13 đến 34 ngày.

Toàn bộ xu hướng tăng giá được đo lường từ mức đáy của tháng 12 năm 2018 đã kéo dài trong 887 ngày. Phần kể từ mức cao nhất mọi thời đại đo được là 153 ngày. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta giả định rằng mức cao $ 64.840 vào ngày 14 tháng 4 là điểm kết thúc của xu hướng, thì những con số đó lần lượt giảm xuống 854 và 120 ngày. Phần chuyển động sau mức cao nhất mọi thời đại ngắn hơn 2,45 lần so với chuyển động năm 2017.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN