SEC đẩy lùi thời hạn cho bốn đơn đăng ký ETF Bitcoin vào cuối năm nay

170 lượt xem
SEC day lui thoi han cho bon don dang ky ETF Bitcoin vao cuoi nam nay

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang đẩy lùi thời hạn quyết định đối với bốn đơn đăng ký quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (BTC) (ETF) hiện đang chờ phê duyệt.

Cơ quan quản lý cho biết họ cần thêm thời gian để xem xét một thay đổi quy tắc được đề xuất sẽ cho phép Thị trường chứng khoán Nasdaq niêm yết và giao dịch cổ phiếu của các ETF Bitcoin Global X, Kryptoin, Valkyrie và WisdomTree.

“Ủy ban nhận thấy rằng cần chỉ định một khoảng thời gian dài hơn để thực hiện hành động đối với thay đổi quy tắc được đề xuất để có đủ thời gian xem xét thay đổi quy tắc được đề xuất và bất kỳ nhận xét nào.”

Các quyết định của SEC về các quỹ ETF Valkyrie , Global X , WisdomTree và Kryptoin hiện có hiệu lực lần lượt vào ngày 8 tháng 12, ngày 21 tháng 11, ngày 11 tháng 12 và ngày 24 tháng 12. Valkryie ETF là quỹ duy nhất mà hiệu suất của nó được liên kết với thị trường tương lai Bitcoin thay vì trực tiếp với BTC.

Sự chậm trễ diễn ra sau khi chủ tịch SEC Gary Gensler báo hiệu sự hỗ trợ tiềm năng cho một ETF Bitcoin dựa trên tương lai.

“[Về] phương tiện đầu tư cung cấp khả năng tiếp xúc với tài sản tiền điện tử, vào đầu năm nay, một số quỹ tương hỗ mở đã ra mắt đầu tư vào hợp đồng tương lai Bitcoin [BTC] được giao dịch tại Chicago Mercantile Exchange (CME).

Sau đó, chúng tôi bắt đầu thấy các hồ sơ theo Đạo luật Công ty Đầu tư liên quan đến các quỹ giao dịch trao đổi đang tìm cách đầu tư vào các hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch CME.

Khi được kết hợp với các luật chứng khoán liên bang khác, Đạo luật ’40 cung cấp các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư đáng kể đối với các quỹ tương hỗ và ETF. Tôi mong nhân viên xem xét các hồ sơ như vậy. “

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN