PlasmaFinance ra mắt Spaceport nền tảng Tokensale phi tập trung

119 lượt xem
PlasmaFinance ra mat Spaceport nen tang Tokensale phi tap trung

PlasmaFinance là một hệ sinh thái dành cho các giao thức tài chính phi tập trung. Bây giờ, nó phát hành một công cụ để hỗ trợ các dự án giai đoạn đầu trong việc huy động nguồn vốn đầu tiên của họ từ nguồn cung ứng cộng đồng.

Giới thiệu SpacePort, một nền tảng IDO dành cho tài chính phi tập trung

PlasmaFinance thông báo sự ra đời của nền tảng dành cho các dịch vụ DEX ban đầu (IDO) có tên là SpacePort. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng nó là IDO Launchpad thực sự phi tập trung đầu tiên trên bối cảnh tiền điện tử hiện đại.

Điều đó có nghĩa là mọi dự án đều có thể khởi chạy IDO của mình trên SpacePort mà không có giới hạn hoặc yêu cầu bổ sung nào. Mô hình IDO này minh bạch, công bằng và dễ tiếp cận hơn đối với phần lớn các dự án so với các đối thủ cạnh tranh của PlasmaFinance. Hiện tại, nhiều bảng khởi chạy IDO áp đặt kiểm duyệt và chính sách phí và hạn chế.

PlasmaFinance đã phát hành một môi trường có thể điều chỉnh cho các hợp đồng thông minh: các nhóm IDO có thể tùy chỉnh một loạt các thông số tokensale bao gồm khóa thanh khoản, mã thông báo, v.v.

Hệ sinh thái tuân theo thiết kế “plug-and-play”, vì vậy không cần kỹ năng mã hóa để triển khai kiến ​​trúc hợp đồng thông minh.

PlasmaFinance hỗ trợ DeFis giai đoạn đầu với chương trình ươm tạo SpacePort

Bên cạnh một thông báo kỹ thuật quan trọng, PlasmaFinance mời tất cả những người đam mê DeFi tham gia chương trình ươm tạo của mình. Trong khuôn khổ của nó, những người nộp đơn thành công sẽ nhận được hỗ trợ đa mục đích.

PlasmaFinance sẽ hướng dẫn người mới tham gia tất cả các giai đoạn cung cấp mã thông báo phi tập trung từ trước khi ra mắt đến IDO và sau khi bán. Hỗ trợ sẽ được cung cấp để phát triển kỹ thuật, tiếp thị và quản lý cộng đồng.

Ngoài ra, PlasmaFinance cung cấp cho tất cả người đăng ký quyền truy cập vào cộng đồng sẵn sàng, vững chắc và đầy nhiệt huyết được xây dựng xung quanh mã thông báo PPAY. Nó đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm giai đoạn đầu trải qua các giai đoạn đầu tiên của quá trình PR và tiếp thị.

PlasmaFinance phác thảo rằng cả cộng đồng DeFi và dự án sẽ được hưởng lợi từ sự khởi đầu của dự án mới.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN