Nhóm công tác Fintech của Nam Phi kêu gọi Quy định về các sàn giao dịch tiền điện tử

94 lượt xem
Nhom cong tac Fintech cua Nam Phi keu goi Quy dinh ve cac san giao dich tien dien tu

Nhóm công tác Fintech liên chính phủ của Nam Phi đã phát hành một báo cáo quan điểm mới về tài sản tiền điện tử. Trong đó, họ kêu gọi quy định hệ thống tiền điện tử hiện tại của đất nước.

Nhóm này bao gồm các thành viên của nhiều thành viên chủ chốt khác nhau từ chính phủ Nam Phi. Chúng bao gồm dịch vụ doanh thu, ngân hàng dự trữ và hoa hồng cạnh tranh.

Bài báo khẳng định vị trí của nhóm. Nó tuyên bố rằng cần phải bắt đầu “một cách tiếp cận theo giai đoạn để đưa các tài sản tiền điện tử vào phạm vi quy định thông qua quy định của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử”.

Đánh giá bối cảnh tiền điện tử hiện tại

Nam Phi là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất ở Châu Phi. Sàn giao dịch lớn nhất trong nước, Luno, đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng ổn định về khách hàng. Vào năm 2020, nó gần như đạt một triệu khách hàng mới.

Tuy nhiên, quy định về tiền điện tử trong nước vẫn chưa chắc chắn. Do đó, nó đã có mặt trên các sàn giao dịch để đảm bảo rằng họ đang hoạt động hợp pháp.

Do đó, những nỗ lực của Nhóm công tác liên chính phủ trong lĩnh vực này rất quan trọng đối với những người kinh doanh và làm việc bằng tiền điện tử trong nước.

Khi phân tích thị trường hiện tại, nhóm giải thích rằng họ đánh giá “chức năng kinh tế cơ bản của tài sản tiền điện tử hơn là công nghệ cụ thể được áp dụng hoặc thực thể có liên quan”.

Tài liệu được xuất bản gần đây nêu ra “25 khuyến nghị cho một chính sách sửa đổi của Nam Phi, vị trí pháp lý và quy định về tài sản tiền điện tử và các hoạt động liên quan.” 

Ba lĩnh vực quy định tiền điện tử chính

Ba lĩnh vực mà các khuyến nghị này tập trung vào là khuôn khổ AML / CFT, các dòng tài chính xuyên biên giới và việc áp dụng các luật trong lĩnh vực tài chính.

AML / CFT

Lĩnh vực đầu tiên mà nhóm quan tâm là chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố (AML / CFT).

Các sàn giao dịch và các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử khác dự kiến ​​sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý này, bao gồm đăng ký với Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC), tiến hành xác minh và nhận dạng khách hàng, tiến hành thẩm định khách hàng và lưu giữ hồ sơ về khách hàng và thông tin giao dịch.

Ngoài ra, bài báo hy vọng các nhà cung cấp sẽ báo cáo giao dịch tiền mặt là $ 1,818 (R25,000) và cao hơn.

Dòng tài chính xuyên biên giới

Lĩnh vực thứ hai là giám sát các dòng tài chính xuyên biên giới của tiền điện tử.

Nhóm khuyến nghị Phòng Giám sát Tài chính của ngân hàng dự trữ nên đảm nhận “trách nhiệm giám sát và quản lý đối với việc giám sát các dòng tài chính xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử và CASP”.

Điều này sẽ yêu cầu một số sửa đổi đối với các quy định kiểm soát trao đổi.

Luật lĩnh vực tài chính

Cuối cùng, nhóm khuyến nghị và biện pháp tạm thời về việc kê khai các tài sản này là sản phẩm tài chính.

Khuyến nghị này tập trung vào việc đảm bảo các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử được giữ trong sự giám sát của pháp luật. Ngoài ra, nó nhằm mục đích đảm bảo rằng họ “sẽ hỗ trợ giải quyết việc bóc lột người tiêu dùng ngay lập tức bởi các thực thể vô đạo đức.”

Một cảnh báo cho người tiêu dùng

Tuy nhiên, nhóm đã rõ ràng rằng bài báo của họ không phải là sự chứng thực cho tài sản tiền điện tử .

Ngoài ra, nó cảnh báo người tiêu dùng rằng “hệ sinh thái tài sản tiền điện tử đang phát triển với tốc độ khá nhanh và những
phát triển tiếp tục thách thức khả năng áp dụng luật và quy định hiện hành cho các hoạt động mới nổi”.

“Do đó, người tiêu dùng được khuyến khích mạnh mẽ để đảm bảo họ hiểu đầy đủ về các sản phẩm và dịch vụ mà họ đang tiếp xúc, cũng như các rủi ro liên quan.”

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN