Lottery Token (LOT) là gì ?

540 lượt xem
Lottery Token LOT la gi

Lottery Token (LOT) là một loại tiền điện tử và hoạt động trên nền tảng Chuỗi thông minh Binance.

Bạn có thể tìm thêm thông tin tại https: //lotterytoken.net.

Lottery Token là token được phát hành trên nền tảng blockchain của Binance Smart Chain

Thời gian phát hành: 04/2021

Website chính thức: https://lotterytoken.net

Twitter: https://twitter.com/lottery_token

Reddit: https://reddit.com/r/lottery_token

Chat room: https://t.me/lotterytokenchat

Diễn đàn: https://t.me/lotterytoken

Lottery Token Token Explorer: https://bscscan.com/token/0x4e7ae924fd9a5d60b56be486b2900efe0c6a9ca7

Tổng nguồn cung là 2.500.000 LOT .
Sau khi đốt cháy 50% ban đầu, chúng tôi đã liệt kê trên Pancakeswap. Bên cạnh 2% Phí xổ số, còn có 2% được đốt và 2% được chia sẻ cho tất cả chủ sở hữu với mỗi giao dịch.

Giai đoạn đầu

– Bán trước với DxSale
– Khởi chạy trên Pancakeswap
– Thiết kế lại hoàn toàn Trang web của chúng tôi
– Sự kiện cộng đồng

Giai đoạn thứ hai

– Chiến dịch tiếp thị
– Danh sách CoinMarketCap – Danh sách
CoinGecko
– Airdrop cho người nắm giữ
– Thêm nhiều chức năng hơn vào Telegram Bot của chúng tôi

Thông tin sẽ tiếp tục cập nhật  …..

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN