Kế hoạch vườn ươm Vũ Hán nhằm mục đích thúc đẩy lĩnh vực blockchain

323 lượt xem
Ke hoach vuon uom Vu Han nham muc dich thuc day linh vuc blockchain

Cục Kinh tế và Công nghệ Thông tin ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc có kế hoạch phát triển hơn 100 công ty blockchain trong vòng ba năm.

Thông tin nhanh

Các nhà chức trách ở Vũ Hán đã ban hành một  tài liệu  phác thảo kế hoạch chi tiết, theo đó phần thưởng lên tới 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 309.000 đô la Mỹ) và trợ cấp chương trình nghiên cứu công nghệ blockchain 500.000 nhân dân tệ (77.250 đô la Mỹ) sẽ được cung cấp cho “các công ty blockchain phát triển nhanh”.

Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng họ sẽ khuyến khích ứng dụng công nghệ blockchain vào các dịch vụ công và nền kinh tế thực.

Vào tháng 3, Vũ Hán đã công bố việc sử dụng blockchain để theo dõi việc đánh thuế bất động sản. Theo  báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương , hơn 35.000 giao dịch bất động sản đã được ghi nhận trên chuỗi.

Vào ngày 7 tháng 6, hai bộ và ủy ban của chính phủ trung ương đã cùng ban hành một văn bản nhằm thúc đẩy công nghệ blockchain trên toàn quốc.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN