Grayscale mua 255 triệu đô la Bitcoin

360 lượt xem
Grayscale mua 255 trieu do la Bitcoin

Grayscale đã thông báo rằng họ đã mua 7.756 bitcoin, trị giá hơn 255 triệu đô la, trong hồ sơ mới nhất của họ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Họ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) cho biết họ đã phát hành thêm 8 triệu cổ phiếu với giá trị mỗi cổ phiếu chỉ dưới 0,001 bitcoin.

Vì vậy, nâng tổng số cổ phiếu của họ lên 684.116.800, hoặc gần 700.000 bitcoin được nắm giữ bởi quỹ tín thác được giao dịch công khai trên OTCMarkets.

Họ cho phép các nhà đầu tư được công nhận, những người có thu nhập hơn 100.000 đô la một năm, phát hành những cổ phiếu này theo giá trị thị trường của giá bitcoin.

Sau khi nắm giữ trong sáu tháng, những nhà đầu tư này sau đó có thể bán chúng công khai với tỷ giá cổ phiếu.

Họ đã thấy nhu cầu tăng lên đáng kể, đặc biệt là trong vài tháng qua với các sản phẩm Grayscale vẫn là sản phẩm lớn nhất cho đến nay.

Tuy nhiên, bây giờ người ta có thể mua ETF bitcoin được giao dịch TSX hoặc một trong nhiều ETN của Châu Âu.

Vì vậy, tạo ra một thị trường cạnh tranh hơn cho các danh mục đầu tư truyền thống để thêm bitcoin để đa dạng hóa nhằm có khả năng tăng lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN