EU có kế hoạch cấm ví tiền điện tử ẩn danh

1152 lượt xem
EU co ke hoach cam vi tien dien tu an danh

Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu, có kế hoạch cấm các ví tiền điện tử ẩn danh, theo báo cáo của Reuters .  

Nó nhằm mục đích buộc các nhà cung cấp dịch vụ thu thập dữ liệu về những người chuyển tiền điện tử, chẳng hạn như tên, địa chỉ, tuổi của khách hàng cũng như tên của người nhận.
Đây là một phần trong nỗ lực của Ủy ban nhằm chống lại hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền.

Đề xuất mà bản dự thảo ban đầu được tiết lộ vào đầu tháng này – tuyên bố rằng tính ẩn danh của tiền điện tử sẽ hạn chế khả năng sử dụng sai các giao dịch tiền điện tử cho các mục đích tội phạm.
Trong tuyên bố của mình, Ủy ban tuyên bố rằng luật mới được đề xuất sẽ làm cho Bitcoin và các loại tiền điện tử khác có thể truy nguyên đầy đủ:

Các sửa đổi hôm nay sẽ đảm bảo khả năng truy nguyên đầy đủ các chuyển giao tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như bitcoin, và sẽ cho phép ngăn chặn và phát hiện việc sử dụng chúng có thể để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN