Carter tiếp tục nói:

  • “ Vì vậy nếu bạn kết hợp xu hướng 1 (nhắm mục tiêu theo sự biến động) với xu hướng 2 (tái cân bằng), bạn sẽ có tác động ngăn chặn sự biến động khi những người tham gia trở thành một thị phần lớn hơn trên thị trường. ít biến động dẫn đến phân bổ lớn hơn, tạo ra ít biến động hơn, v.v.… chúng tôi gọi đó là • linh hoạt • iv • ity “
  • “ Tldr, khi các loại nhà phân bổ này trở thành những người mua biên (một số bằng chứng là trường hợp này đã xảy ra) Bitcoin có thể sẽ bước vào một chế độ mới nhàm chán hơn với khối lượng thấp hơn và ít cuộc biểu tình xé rào hơn, và ít bán tháo hơn. “Lần này khác”? cung xem nao.