Warren cũng đề cập đến điều đã trở thành lời chỉ trích phổ biến nhất đối với tiền điện tử: rằng nó khuyến khích mức độ tiêu thụ năng lượng trong lịch sử thế giới, phần lớn trong số đó đến từ lưới điện phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Thậm chí, Warren vẫn để ngỏ khả năng về một loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương – thứ được chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn và tuân theo quy định. 

“Tiền công kỹ thuật số hợp pháp có thể giúp loại bỏ tiền kỹ thuật số không có thật,” cô nói. “Nó có thể giúp cải thiện khả năng bao gồm tài chính, hiệu quả và sự an toàn của hệ thống tài chính của chúng tôi nếu tiền công kỹ thuật số đó được thiết kế tốt và thực thi hiệu quả, đây là hai điều rất quan trọng.”