Đường giảm giá dài của Bitcoin có lớp bạc

476 lượt xem
Duong giam gia dai cua Bitcoin co lop bac

Những người đầu cơ giá lên Bitcoin thực tế đã không đạt được bất kỳ nền tảng nào trong vài tháng qua, nhưng chuỗi hành động giá lờ đờ kéo dài này khiến một số nhà quan sát thị trường lạc quan về nơi mà đồng tiền điện tử lớn nhất sẽ hướng tới tiếp theo.

Jake Gordon, nhà phân tích của Bespoke Investment Group, đã lưu ý rằng Bitcoin có thể gần chạm đáy do nó vẫn duy trì dưới mức trung bình động 200 ngày (MA).

Thông thường, Bitcoin có xu hướng tạo ra lợi nhuận đáng kể sau khi ở dưới MA nói trên trong một thời gian dài. Bespoke Investment Group đã ước tính rằng lợi nhuận trung bình sau một chuỗi giảm giá ít nhất 50 ngày là khoảng 31%. Lợi nhuận trung bình hàng năm đạt 226%.

Bitcoin hiện đã ở dưới đường MA 200 trong 70 ngày liên tiếp, một trong những chuỗi dài nhất được ghi nhận.

Trên thực tế, đồng tiền hàng đầu cũng nằm dưới đường trung bình động 100 ngày và 50 ngày, cho thấy điều kiện bán quá mức.

Bitcoin giảm 44,18% so với mức cao kỷ lục của nó. Tiền điện tử lớn nhất hiện đang giao dịch ở mức 38.600 đô la trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN