Đo lường mức tăng hàng năm của ETH

188 lượt xem
Do luong muc tang hang nam cua ETH

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét chuyển động giá của Ethereum (ETH) và đo lường mức tăng mỗi năm, để xem nó đo lường như thế nào đối với chuyển động tăng hiện tại.

ETH đã có năm tăng giá nhất vào năm 2018, trong khi năm giảm giá nhất ngay sau đó, vào năm 2019.

ETH từ năm 2018 đến năm 2020

Vào năm 2016, ETH đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ thị trường đầu tiên. ETH tăng từ mức thấp $ 0,76 lên mức cao là $ 10,10. Tuy nhiên, phần đi lên của phong trào chỉ kéo dài trong phần đầu tiên của năm, trong khi phần thứ hai là điều chỉnh. Sau đó, giá đóng cửa ở mức 8,07 đô la trong năm.

Nhìn chung, mã thông báo đã tăng 1070% vào năm 2016. 

Sau đó, ETH đã tăng trong suốt năm 2017, ngoại trừ tháng 7 và tháng 9. Nó đã cố gắng kết thúc năm ở mức 863 đô la, tăng 12.500% trong năm. Cho đến nay, đây là năm tăng giá nhất trong lịch sử giá etherums.

Cuối cùng, mã thông báo đã giảm trong phần lớn năm 2020. Nó đã giảm khoảng 57% chỉ trong tháng 3 và kết thúc năm với mức giảm 89,20%, giải quyết ở mức thấp 130,86 đô la.

ETH từ năm 2020 cho đến nay

Năm 2019 là một năm biến động giá đáng kể. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chỉ là sự thay đổi gia tăng về giá cả. Trong khi có thời điểm giá tăng lên 178%, đạt mức cao 363,29 đô la, nó lại giảm một lần nữa và kết thúc năm ở mức 128,59 đô la, mất 1,67%. 

Năm 2020 là một năm tăng giá hơn, vì nó đã chứng kiến ​​mã thông báo thu hồi một phần lớn khoản lỗ từ năm 2018. Giá tăng lên 488%, kết thúc năm với mức cao là $ 737,45, tăng 488%. 

Nó cũng đã tăng lên vào năm 2021, đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $ 3609 vào ngày 6 tháng 5. Do đó, nó đã tăng 391% cho đến nay.

Phần kết luận

Để kết luận, ETH tăng lên số tiền sau mỗi năm: 

  • 2016: 1070%
  • 2017: 12.500%
  • 2018: – 89,20%
  • 2019: -1,67%
  • 2020: 488%
  • Năm 2021: 391% 

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN