Đề xuất luật về hiểu biết tài chính kêu gọi những tiến bộ trong giáo dục tiền điện tử ở Georgia

267 lượt xem
De xuat luat ve hieu biet tai chinh keu goi nhung tien bo trong giao duc tien dien tu o Georgia

Hạ viện Georgia đã thông qua một dự luật kêu gọi các quan chức giáo dục tiểu bang phát triển một chương trình tập trung vào kiến ​​thức tài chính, với tiền điện tử được đánh dấu là một lĩnh vực học tập cụ thể.

Dự luật đã thông qua hạ viện của cơ quan lập pháp Georgia vào ngày 8 tháng 3 với tỷ lệ bỏ phiếu 169-2 , với bốn phiếu không và năm phiếu miễn. Hồ sơ công khai cho thấy dự luật đã được gửi đến Thượng viện Tiểu bang để xem xét thêm. Sáu đại diện của đảng Cộng hòa đã đệ trình dự luật vào ngày 1 tháng Ba.

Văn bản của dự luật nói rằng “Ủy ban Giáo dục Tiểu bang sẽ quy định một chương trình học về kiến ​​thức tài chính cá nhân phải được hoàn thành bởi học sinh trong thời gian trung học,” và tiếp tục trích dẫn 16 lĩnh vực hiểu biết về tài chính.

Các lĩnh vực này bao gồm “Cân bằng tài khoản séc”, “Quản lý tiền, chẳng hạn như tiết kiệm, chi tiêu, tín dụng, điểm tín dụng và quản lý 19 khoản nợ, bao gồm nợ bán lẻ và nợ thẻ tín dụng” và “Tính thuế thu nhập liên bang”, trong số các lĩnh vực khác. “Tiền điện tử” đứng thứ 16 trong danh sách.

“Mỗi hội đồng giáo dục địa phương sẽ thực hiện chương trình học tối thiểu được quy định theo tiểu mục (a) của phần Bộ luật này bắt đầu từ năm học 2021-2022 36”, văn bản nêu rõ. “Chương trình học như vậy có thể được cung cấp trong khuôn khổ các môn học hiện có do hệ thống trường học địa phương cung cấp.”

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN