Các cơ quan quản lý hàng đầu của Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo về Bitcoin lớn, nói rằng các nhà đầu tư phải xem xét cẩn thận bốn yếu tố rủi ro này

82 lượt xem
Cac co quan quan ly hang dau cua Hoa Ky dua ra canh bao ve Bitcoin lon noi rang cac nha dau tu phai xem xet can than bon yeu to rui ro nay

Các nhà quản lý Hoa Kỳ đang cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc tiếp xúc với thị trường tương lai Bitcoin.

Trong một bản tin dành cho nhà đầu tư mới, Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư (OIEA) của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (OIEA) và Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng (OCEO) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (OCEO) liệt kê bốn yếu tố rủi ro mà các nhà đầu tư nên xem xét trước khi tham gia vào các quỹ mua hoặc bán hợp đồng tương lai Bitcoin.

OIEA và CFTC nói rằng các nhà đầu tư nên xem xét khả năng chấp nhận rủi ro của họ cũng như việc công bố các rủi ro chính của quỹ mà họ có thể tìm thấy trong bản cáo bạch. Các cơ quan quản lý của Mỹ cũng nói rằng các nhà đầu tư nên xem xét khả năng thiệt hại tài chính và sự khác biệt trong kết quả đầu tư.

Các cơ quan quản lý cảnh báo các nhà đầu tư rằng các vị trí trong hợp đồng tương lai Bitcoin đi kèm với rủi ro gia tăng do tính chất dễ biến động của tài sản tiền điện tử hàng đầu và thị trường tương lai BTC. Họ cũng cảnh báo về việc thiếu quy định và khả năng gian lận và thao túng trong thị trường Bitcoin giao ngay cơ bản.

Bản tin cũng giải thích rằng sự gia tăng giá Bitcoin không tự động chuyển thành sự gia tăng tương tự về giá trị của các quỹ nắm giữ các vị trí trong hợp đồng tương lai Bitcoin.

“Điều này một phần là do các quỹ giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa có thể không tiếp xúc trực tiếp với tài sản cơ bản của hợp đồng. Giá hợp đồng tương lai có thể thay đổi theo tháng giao hàng và khác với giá giao ngay của hàng hóa cơ bản. Các hợp đồng tương lai cũng hết hạn định kỳ, dẫn đến sự dao động của tỷ lệ danh mục đầu tư khi các vị thế hợp đồng tương lai hết hạn thường được chuyển thành các hợp đồng mới. Giá trị của một quỹ cụ thể có thể bị ảnh hưởng bởi việc duy trì rủi ro hợp đồng tương lai này. ”

Các cơ quan quản lý tuyên bố cụ thể rằng các quỹ tiếp xúc với Bitcoin “có thể có các đặc điểm độc đáo và rủi ro cao hơn so với các quỹ khác”.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN