Bộ Tài chính Hoa Kỳ muốn mở rộng báo cáo tiền điện tử để chống trốn thuế ra nước ngoài

95 lượt xem
Bo Tai chinh Hoa Ky muon mo rong bao cao tien dien tu de chong tron thue ra nuoc ngoai

Vào ngày 28 tháng 5, chính quyền Biden đã công bố đề xuất ngân sách cho năm 2022. Cùng với ngân sách mới, Kho bạc đã công bố giải thích cho các đề xuất thu của chính quyền.  

Như chính quyền đã nói trong nhiều tháng nay, gói chi tiêu mới rất lớn và tham vọng của nhóm Biden trong việc mở rộng IRS để chi trả cho khoản chi tiêu mới là tương xứng.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã nêu bật các mục tiêu mới về các yêu cầu báo cáo tiền điện tử mở rộng để chống trốn thuế. 

“Việc trốn thuế bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử là một vấn đề đang gia tăng nhanh chóng”, giải thích của Bộ Tài chính cho rằng. “Bản chất toàn cầu của thị trường tiền điện tử mang lại cơ hội cho người nộp thuế Hoa Kỳ che giấu tài sản và thu nhập chịu thuế bằng cách sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp ví tiền điện tử ở nước ngoài.”

Kho bạc đề xuất mở rộng yêu cầu của các nhà môi giới tiền điện tử, bao gồm các sàn giao dịch và ví lưu ký, để báo cáo chủ sở hữu có lợi của các tài khoản, sau đó sẽ đi vào các mạng báo cáo quốc tế tự động mà Hoa Kỳ đã là một bên. Đề xuất này nhằm mục đích biến điều này trở thành bắt buộc đối với các tờ khai thuế được nộp bắt đầu từ năm 2023. 

Như đề xuất được phác thảo đầy đủ:

để báo cáo thông tin liên quan đến một số thực thể thụ động và chủ sở hữu nước ngoài đáng kể của họ khi báo cáo về tài sản tiền điện tử do các thực thể đó nắm giữ trong tài khoản với nhà môi giới. Đề xuất, nếu được thông qua và kết hợp với luật hiện hành, sẽ yêu cầu một nhà môi giới báo cáo tổng số tiền thu được và các thông tin khác mà Bộ trưởng có thể yêu cầu liên quan đến việc bán tài sản tiền điện tử liên quan đến khách hàng và trong trường hợp của một số thực thể thụ động, các chủ sở hữu nước ngoài đáng kể của họ. “

Mục đích rộng rãi của việc xác định quyền sở hữu cơ bản có lợi đối với các doanh nghiệp và pháp nhân đã phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ qua. Vào đầu năm 2021, Hoa Kỳ đã thông qua luật hạn chế quyền sở hữu ẩn danh đối với các tập đoàn trên toàn quốc, một phần trong việc chống lại vấn nạn rửa tiền tương tự. 

Kho bạc đã bắt đầu nhắm mục tiêu tiền điện tử như một mặt trận khác của cuộc chiến tương tự này. Mạng thực thi tội phạm tài chính đã nghiên cứu các quy tắc về việc biết thông tin đối tác trên các ví tự lưu trữ giao dịch với các sàn giao dịch, trước sự thất vọng của ngành công nghiệp tiền điện tử. 

Các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động ở Hoa Kỳ đã được mong đợi sẽ giữ thông tin về khách hàng của họ, vì vậy sự thay đổi thực sự mà Kho bạc dự đoán dường như là việc trao đổi thông tin đó giữa các sàn giao dịch quốc tế.

Đồng thời, khi phân tích doanh thu ước tính từ các ca thay đổi, Bộ Tài chính ước tính rằng các yêu cầu báo cáo mở rộng đối với các nhà môi giới tiền điện tử sẽ có “ảnh hưởng doanh thu không đáng kể”.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN