BITCOIN VƯỢT QUA FACEBOOK VỀ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG

346 lượt xem
BITCOIN VUOT QUA FACEBOOK VE VON HOA THI TRUONG

Hôm nay, Bitcoin đạt được một cột mốc quan trọng khác khi vượt qua Facebook về vốn hóa thị trường ở mức hơn 929.014.620.160 đô la vào thời điểm viết bài, theo Asset Dash .

Mặc dù Bitcoin đã có một số suy giảm về giá vào đầu năm nay, nhưng BTC vẫn tiếp tục tăng mạnh. Trong năm qua, Bitcoin đã tăng hơn 360%, so với Facebook chỉ tăng 22%. Facebook chỉ là kẻ khổng lồ tiếp theo trong con đường trở thành tài sản có giá trị nhất thế giới của Bitcoin. Lưu ý rằng sự so sánh ở đây là Facebook, công ty giao dịch công khai và Bitcoin, tài sản tiền tệ và mạng phân tán.

Bitcoin là tài sản hoạt động tốt nhất trong thập kỷ trước và đã bắt đầu thập kỷ này thực sự mạnh mẽ, điều này khiến BTC có khả năng trở thành tài sản hoạt động tốt nhất trong thập kỷ này.

Khi chúng ta bước vào Q4 năm nay, Bitcoin được đánh giá là sẽ đạt được nhiều giá trị hơn nữa và tăng trưởng cao hơn theo cấp số nhân so với hiện tại. Như chúng ta có thể thấy bên dưới, Bitcoin thường có xu hướng hoạt động tốt trong Q4 của những năm trước. Quý 4 năm 2020 là khi bắt đầu đợt tăng giá hiện tại mà chúng tôi nhận thấy ngày nay. Nhiều người dự đoán mức tăng thậm chí còn cao hơn vào quý 4 này do nhiều trường hợp như mở rộng nguồn cung tiền tệ của các ngân hàng trung ương, El Salvador thực hiện đấu thầu hợp pháp bitcoin và thêm nó vào bảng cân đối kế toán của họ, BTC được đưa ra khỏi sàn giao dịch bởi những người nắm giữ dài hạn, và hơn thế nữa.

Bạn có thể thích

About the Author: BTC66.VN